General

Matinals d’Història i Ensenyament de les Ciències

Matinals d’Història i Ensenyament de les Ciències

Organitzades per l’Institut Interuniversitari “López Piñero” i el CEFIRE-CETEM, les Matinals d’història i ensenyament de la ciència són trobades anuals entre professionals de la història de la ciència i de l’ensenyament de les ciències, destinats a traslladar enfocaments i resultats de la recerca en història de la ciència i de la medicina al professorat d’ensenyament secundari, al mateix temps que es pretén motivar la recerca històrica inspirada en la investigació didàctica i en els sabers de l’aula. L’objectiu és crear espais de diàleg i col·laboració, on poder afrontar els reptes de la imbricació entre història i didàctica de les ciències i la transformació de la investigació històrica i didàctica en saber escolar, pràctica educativa i reflexió docent.

VIII Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(18-19 febrer 2022)
Rutes de Ciència.
Accès a la informació.
VII Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(25-26 febrer de 2021)
Humanitats digitals. Online.
Accés a la informació. Vídeo la sessió 1, 2 i 3
VI Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(28-29 febrer 2020)
Museus. Un espai per aprendre ciència
Alacant
Accés a la informació Vídeo de Sessió 1
V Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(1-2 març 2019)
150 anys de la taula periòdica. Passat i present de les aules de ciències
Accés a la informació
IV Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(17-18 novembre 2017)
Les controvèrsies sociocientífiques
Accés a la informació
III Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(5-6 maig 2017)
La ciència en acció
Accés a la informació
II Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(25-26 novembre 2016)
Instruments científics: història, patrimoni i ensenyament de les ciències
Accés a la informació
I Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències
(30 abril 2016)
Ciència i gènere
Accés a la informació

Deixa un comentari

Translate »