Textos clàssics

Lavoisier: Anàlisi de l’aire

Aquest fragment és un extracte de l’edició castellana del Traité élémentaire de chimie (París, 1789) d’Antoine Lavoisier (1743-1794). Es tracta del capítol III, on Lavoisier descriu els seus famosos experiments d’anàlisi i síntesi de l’aire atmosfèric. La traducció és de Juan Manuel Munárriz (Madrid, 1798).

NOTA: Unitats de mesura i equivalències aproximades amb el sistema mètric

 1 libra = 16 onzas = 16 x 8 x 72 granos = 489 g.  1 grano = 0,053 g.
 1 pulgada = 12 líneas = 27 mm.

Més informació:

Bertomeu Sánchez JR, García Belmar A. La revolución química: entre la historia y la memoria. Valencia: PUV; 2006.

Bertomeu Sánchez JR, García Belmar A. (eds.) Afinitats electives. Una introducció a la revolució química, Mètode 26 (2010):56-99

Deixa un comentari

Translate »