Vídeos

VII MATINAL d’Història i Ensenyament de les ciències

Aquestes són les gravacions de les sessions del 26 i 27 de febrer de 2021 de la Matinal d’Història i Ensenyament de les Ciències

Les Matinals d’història i ensenyament de les ciències són trobades anuals entre professionals de la història de la ciència i de l’ensenyament de les ciències, destinats al diàleg entre la recerca en història de la ciència i de la medicina, la pràctica professional del professorat d’ensenyament secundari, i la recerca històrica inspirada en la investigació didàctica i en els sabers de l’aula. L’objectiu és crear espais de col·laboració, on poder afrontar els reptes de la imbricació entre història i didàctica de les ciències i la transformació de la investigació històrica i didàctica en saber escolar, pràctica educativa i reflexió docent. Les matinals són organitzades per l’Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) i el Centre de Formació del Professorat (CEFIRE-CTEM). Les anteriors matinals han estat dedicades a “ciència i gènere”, “instruments científics”, “la ciència en acció”, “les controvèrsies sociocientífiques”, “la taula periòdica” i els “museus de ciències”.

La VII Matinal ha estat centrada en projectes d’humanitats digitals desenvolupats al llarg dels darrers anys dins del camp de la història de la ciència per tal d’explorar els seus usos en l’ensenyament de les ciències. Les primeres sessions (26-27 febrer) abordaren la producció de manuals d’història de la ciència en xarxa, l’ús de blogs per a diferents temes, la publicació de fonts històriques, els museus virtuals i els catàlegs d’instruments científics històrics. La segona sessió va presentar dos projectes desenvolupats durant l’any 2020 al voltant de la pandèmia de covid-19. El programa inclou enllaços als materials publicats per tots aquest projectes. De forma anàloga a matinals prèvies, l’objectiu principal és aprofitar el diàleg entre docents i investigadors en ciències, història de la ciència i didàctica per tal d’obrir noves perspectives que caldria desenvolupar, així com recursos i altres projectes online que caldria mamprendre per aprofitar les noves possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest és l’assumpte de la tercera sessió del curs (5 de març), on es podrà fer propostes d’adaptació dels projectes presentats a contextos educatius particulars i discutir amb els autors els objectius, els plantejaments i les potencialitats didàctiques

Deixa un comentari

Translate »